Türr István Gimnázium és Kollégium - Pápa

látnivalók Pápán

Türr István Gimnázium és Kollégium - Pápa

A Türr István Gimnázium a Pápán található 6 középfokú intézmény egyike. A Veszprém megyei és az országos középiskolák sorrendjében is kiemelt helyen található.

align=left Az első iskolát ezen a helyen, pálos rendi szerzetesek alapították 1638-ban, Csáky László földesúr hívására. Ekkor Pápán 4 családtól eltekintve csak protestáns családok éltek. Ezen szeretett volna a földesúr változtatni, egy katolikus iskola alapításával.

Az első valódi feljegyzések az iskola tényleges létrejöttéről 1647-ben keletkeztek, amikor a nagykáptalanhoz beterjesztett dokumentumban már említést tettek tanulókról. Ez az iskola még az ún. „kisgimnáziumi” kereteken belül működött. A pálos-iskola további létéről 1761-ig kevés írásos emlékünk van, de más feljegyzésekből kiderül, hogy kibővítették az iskola épületét, mivel a kisgimnáziumot átalakították ún. „archigimnáziumá” vagy más néven teljes „gimnáziummá”. Az épületet ekkor bővítették ki egy új iskolarésszel. Az iskola 1752-1780 között kiemelt szerepet kapott Pápán, mert ez időben a Pápai Református Kollégium nem működött, és ezért a pálos gimnázium volt az egyetlen középfokú intézmény a városban.

Az iskola életében törést jelentett az 1777-es Ratio Educationis, amely a tananyag és ismeretanyag frissítése mellett előírta, hogy csak annyi osztálya lehet egy gimnáziumnak, ahány tanára van. Így a nagygimnáziumot újra „grammatikai gimnáziummá” minősítették vissza. Ezt még csak tetőzte az, amikor II. József feloszlatta a pálos rend 1786-ban. Így, ez évtől, 1786-tól a kisgimnázium már csak magániskolaként működött.

Ez 1794-től változott meg újra, mert ekkortól az uralkodó gondozásába került, és mint királyi algimnázium működött tovább. A rendeket I. Ferenc 1802-ben állíttatja vissza, így lehetőséget kap újra, hogy a gimnázium újra egyházi kézbe kerüljön. Pápára a pálosokat várták vissza, mint eddigi fenntartókat, de helyettük a bencések költöztek ide. Ők kezdték meg az iskola kibővítését, a kötelező tanügyi rendelet szerinti 4 tanteremre. Az oktatást 1806-ban kezdték el újra, immár újra egyházi gondozásban.

align=right Az oktatás az 1806. évi II. Ratio Educationis bevezetésével újra változott, amely „művelt hű keresztények” nevelését tűzte ki célul. Emiatt a tanítás heti 20 óra lett, amelyet immár 4 tanteremben folytattak. Az iskola oktatási rendszere alapvetően 1911-től változott meg megint gyökeresen. Ekkortól, mint nagygimnázium már 8 osztályos képzést nyújtott és érettségit adott a továbbtanuláshoz.

Az iskola utolsó nagy átépítése – amelynek formái napjainkig is megmaradtak – 1912-1913 között zajlik. Ekkor már kialakult a mai Türr-re jellemző félköríves épületsor, a ma ismert terem-tematikával.

Az államosítást követően 1948 és 1951 között az iskola Állami Általános Gimnázium Pápa néven működött tovább. Ezt minisztériumi javaslatra, 1951-ben változtatták meg, felvette a máig is viselt Türr István nevét, így a gimnázium teljes neve, Pápai Állami Türr István Általános Gimnázium lett. A gimnázium 2001-ben csatlakozott a kormány által támogatott Arany János Tehetségkutató Programhoz, amellyel a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok felkarolása lett az iskola egyik központi célja.
 • 

  Pápai látnivalók

  • Nagytemplom - Pápa

   Pápa
   Gróf Esterházy Károly egri püspök egyházi és művészeti szempontból is egyedülálló elképzeléseit váltotta valóra F...

  • Bencés Templom - Pálos Templom - Pápa

   Pápa
   A Fő utca és a város ékessége a gimnázium és a volt rendház (ma Városháza) között meghúzódó bencés templom. Az utc...

  • Református Ótemplom - Pápa


   A Fő utca 6. szám alatti ház udvarán álló pápai református ótemplom 1784 és 1941 között volt a pápai kálvinisták is...

  • Református templom - Pápa

   Pápa
   A Március 15. tér legszembeszökőbb épülete a reformátusok új temploma, az 1931-1934 közötti években készült az egykor...

  • Kálvária kápolna - Pápa

   Pápa
   A Kálvária kápolna a Fájdalmas Szűz tiszteletére épült, a Kálvária- hegy mellett, a XVIII. század végén. A legegyszer...

  • Kastélykápolna - Pápa

   Pápa
   A kápolna fő értéke a mennyezetfreskó, melyet Johann Ignaz Mildorfer, a bécsi akadémia tanára készített 1750 körül az ...

  • Ferences Templom - Pápa

   Pápa
   A Barátok templomának is nevezett Ferences templom kolostorral egészül ki. Assisi Szent Ferenc követőit a Gara- család tele...

  • Szent Anna Templom - Pápa

   Pápa
   Az Anna tér dombján áll a Szent Anna- kápolna. Tornyában helyezkedett el a városi tűzoltóság őrhelye. A téren temető v...

  • Zsinagóga - Pápa

   Pápa
   Az Izraelita zsinagóga hatalmas épülete 1846-ban épült. A zsidók legrégebbi temploma 1714-ből származó adat szerint a v...

  • Esterházy Kastély - Pápa

   Pápa
   A középkori vár alapjainak felhasználásával, Grossmann József tervei alapján kezdték el az Esterházy család kastélyán...

  • Evangélikus Templom - Pápa

   Pápa
   Az evangélikusok régi imaháza a mai Fő-téren (valószínűleg a Griff- szálloda helyén) állott 1703-1714 között. Vallás...

  • Esterházy kastélypark - Pápa

   Pápa
   Az Esterházy úton visszafele haladva sok szép villaépület látható. Az út vége az Esterházy kastély parkjába, a pápaia...

  • Kékfestő Múzeum - Pápa

   Pápa
   Kluge Károly 1783-ban Sárváron alapított kékfestőműhelyt, majd 1786-ban áttelepült Pápára. A XVIII. század végén ép...

  • Corvin Ház - Pápa

   Pápa
   A műemlékként is számon tartott lakóházat több alkalommal átépítették, így reneszánsz és rokokó jegyek láthatók r...

  • Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

   Pápa
   Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtő...

  • Somogyi József Galéria - Pápa

   Pápa
   Pápa Város Képviselő-testülete 1993. szeptember 4-én alapította a Somogyi József Galériát Pápa város Fő terének legs...

  • A. Tóth Sándor Galéria - Pápa

   Pápa
   A. Tóth Sándor az egykori Református Kollégium rajztanára, Pápa város festőművésze és bábművésze. Halála után lesz...

  • Pannonia Reformata Múzeum - Pápa

   Pápa
   Cím: 8500, Pápa Fő u. 6-8.
   Telefon: (89) 311-014
   Email: info@pannoniareformata.hu
   Nyitva tart...

  • Várkertfürdő - Pápa

   Pápa
   A fürdő a Külső-Várkertben helyezkedik el, a Petőfi Sándor Gimnázium és a Városi Sportcsarnok stílusát követve szerve...

  • Kenessey-Szondy ház - Pápa

   Pápa
   Nem kevésbé érdekes az építtetői után elkeresztelt Kenessey-Szondy ház (1739), amint ez a kőkeretes barokk kapu zárköv...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Pápa

  Pápa város Veszprém megyében, a Pápai kistérségben, Az egykor bővízű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síks...

Szállások Pápánés környékén