Millenniumi Emlékpark - Pápa

látnivalók Pápán

Millenniumi Emlékpark - Pápa

A park a város északnyugati részén, a felszámolt felsővárosi temető helyén fekszik. Alakja a történelmi Magyarországot formázza. Az utak a nagyobb folyók vonalát követik, a fák pedig egy-egy, történelmünkben kiemelkedő szerepet játszó város helyét jelzik.

align=left A park központi eleme egy mesterséges domb, amelyen I. István király fából készült szobra (Nyulasi József alkotása) áll, fején a Szent Koronával, kezében karddal és az országalmával. A szobor mögött áll egy kettős kereszt és két tábla, rajta egy részlet az Imre herceghez intézett Intelmekből.

A park déli részén hat faragott emlékmű áll sorban, egy kivételével szintén Nyulasi József fafaragóművész munkái. A 2002 márciusában állított 1848-49-es emlékmű faragott emlékoszlopa annak a 34 magyar honvédnek az emlékét őrzi, akik a csornai és ihászi csatákban szerzet sebeikbe pápai hadikórházakban haltak bele, és testük ismeretlen helyen pápai földben nyugszik. Alsó részén egy dombormű puskáját tartó '48-as honvédet formáz.

align=right A végvári hősök 2002-ben állított emlékművének kidolgozása kőfalat mintáz, a középső részen levő faragás a pápai vár korabeli metszetekről ismert ábrázolását idézi. A Hanis Mihály által készített Kopjafát a Felsőváros lakossága állíttatta 2003-ban a II. világháború ismeretlen helyen nyugvó pápai áldozatai emlékére. Négy oldalán katona- és civilportrék, illetve Magyarország, Pápa város és a Felsőváros címere látható.

Itt található egy kereszt is, közepén a Szűzanya és a gyermek Jézus képével. A kép közüli tizenkét csillag az uniós zászlót idézi. Felállítottak itt egy kopjafát a Rákóczi-szabadságharc pápai eseményei és résztvevői emlékére. 2005. október 29-én, a fejedelem kassai újratemetésének 99. évfordulóján kerül ide. Előtte faragott zászló áll koronás címerrel és Pro Libertate felirattal.

align=left A Millenniumi Emlékparkban található egy 1956-os emlékmű is, amit 2006-ban, az ötvenedik évfordulón állítottak fel. Alapja márványlapokból kirakott magyar zászló, mely felső és alsó sávjában az 1956 és 2006 évszámokat viseli. A zászló közepén levő lyukból kinövő oszlop égő gyertyát formáz, rajta ugyancsak a két évszám, valamint a babérágakkal övezett Kossuth-címer és egy lyukas zászló, melyen két kopjafa nyúl át.
A parkban áll még egy díszesen faragott székelykapu, Pápa erdélyi testvérvárosának, Kovásznának az ajándéka.
 • 

  Pápai látnivalók

  • Nagytemplom - Pápa

   Pápa
   Gróf Esterházy Károly egri püspök egyházi és művészeti szempontból is egyedülálló elképzeléseit váltotta valóra F...

  • Bencés Templom - Pálos Templom - Pápa

   Pápa
   A Fő utca és a város ékessége a gimnázium és a volt rendház (ma Városháza) között meghúzódó bencés templom. Az utc...

  • Református Ótemplom - Pápa


   A Fő utca 6. szám alatti ház udvarán álló pápai református ótemplom 1784 és 1941 között volt a pápai kálvinisták is...

  • Református templom - Pápa

   Pápa
   A Március 15. tér legszembeszökőbb épülete a reformátusok új temploma, az 1931-1934 közötti években készült az egykor...

  • Kálvária kápolna - Pápa

   Pápa
   A Kálvária kápolna a Fájdalmas Szűz tiszteletére épült, a Kálvária- hegy mellett, a XVIII. század végén. A legegyszer...

  • Kastélykápolna - Pápa

   Pápa
   A kápolna fő értéke a mennyezetfreskó, melyet Johann Ignaz Mildorfer, a bécsi akadémia tanára készített 1750 körül az ...

  • Ferences Templom - Pápa

   Pápa
   A Barátok templomának is nevezett Ferences templom kolostorral egészül ki. Assisi Szent Ferenc követőit a Gara- család tele...

  • Szent Anna Templom - Pápa

   Pápa
   Az Anna tér dombján áll a Szent Anna- kápolna. Tornyában helyezkedett el a városi tűzoltóság őrhelye. A téren temető v...

  • Zsinagóga - Pápa

   Pápa
   Az Izraelita zsinagóga hatalmas épülete 1846-ban épült. A zsidók legrégebbi temploma 1714-ből származó adat szerint a v...

  • Esterházy Kastély - Pápa

   Pápa
   A középkori vár alapjainak felhasználásával, Grossmann József tervei alapján kezdték el az Esterházy család kastélyán...

  • Evangélikus Templom - Pápa

   Pápa
   Az evangélikusok régi imaháza a mai Fő-téren (valószínűleg a Griff- szálloda helyén) állott 1703-1714 között. Vallás...

  • Esterházy kastélypark - Pápa

   Pápa
   Az Esterházy úton visszafele haladva sok szép villaépület látható. Az út vége az Esterházy kastély parkjába, a pápaia...

  • Kékfestő Múzeum - Pápa

   Pápa
   Kluge Károly 1783-ban Sárváron alapított kékfestőműhelyt, majd 1786-ban áttelepült Pápára. A XVIII. század végén ép...

  • Corvin Ház - Pápa

   Pápa
   A műemlékként is számon tartott lakóházat több alkalommal átépítették, így reneszánsz és rokokó jegyek láthatók r...

  • Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

   Pápa
   Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtő...

  • Somogyi József Galéria - Pápa

   Pápa
   Pápa Város Képviselő-testülete 1993. szeptember 4-én alapította a Somogyi József Galériát Pápa város Fő terének legs...

  • A. Tóth Sándor Galéria - Pápa

   Pápa
   A. Tóth Sándor az egykori Református Kollégium rajztanára, Pápa város festőművésze és bábművésze. Halála után lesz...

  • Pannonia Reformata Múzeum - Pápa

   Pápa
   Cím: 8500, Pápa Fő u. 6-8.
   Telefon: (89) 311-014
   Email: info@pannoniareformata.hu
   Nyitva tart...

  • Várkertfürdő - Pápa

   Pápa
   A fürdő a Külső-Várkertben helyezkedik el, a Petőfi Sándor Gimnázium és a Városi Sportcsarnok stílusát követve szerve...

  • Kenessey-Szondy ház - Pápa

   Pápa
   Nem kevésbé érdekes az építtetői után elkeresztelt Kenessey-Szondy ház (1739), amint ez a kőkeretes barokk kapu zárköv...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Pápa

  Pápa város Veszprém megyében, a Pápai kistérségben, Az egykor bővízű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síks...

Szállások Pápánés környékén