Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

látnivalók Pápán

Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

align=left Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtők, akik szinte az egész életüket ennek a szenvedélynek szentelték.

A ma már a város tulajdonában lévő gyűjtemény létrejötte Győry Endréné Abonyi Éva nyugalmazott pedagógus, valamint férje, Győry Endre és két gyermekük több évtizedes munkájának köszönhető.

Győry Endréné középiskolás korától kezdve különös érdeklődést tanúsított a múlt emlékei iránt. A pápai Ipari Leányiskola növendékeként kiváló tanárai, Nagy Lászlóné Hatházy Ilona és Kocsisné Pócza Irén néprajzos révén a népi hímzésekkel ismerkedett meg először. A gyűjtőmunkát 1957-ben a vidék kerámia-anyagának felkutatásával kezdték meg, amely mind földrajzilag, mind a tárgyi anyagban egyre bővült.

Dr. Mithay Sándor múzeumigazgató ösztönzésére és szakmai segítségével 1966-tól ez a gyűjtőmunka még szakszerűbbé és rendezettebbé vált. A kerámiákat a textíliák, majd egyéb tárgyi emlékek követték, s ma már a 12.395 darabból álló gyűjtemény a néprajzi tárgyakon kívül paraszti-polgári viseletegyütteseket, gyermekjátékokat és iparművészeti tárgyakat is felölel.

align=right Külön értékes egységet képvisel az anyagban Kapossy Lúcián kiváló pápai tanár és helytörténész hagyatéka. Az egyre gyarapodó történeti és néprajzi gyűjteményt országos szakmai körökben is számon tartják, egyes darabjait publikációkban feldolgozták, kiállításokon bemutatták.

Pápa városa - felismerve a gyűjtemény jelentőségét, s fontosnak tartva azokat az értékeket, amelyek múltunk emlékeinek megőrzésében rejlenek, s amelyek egy polgárosult társadalom önismeretének, öntudatának alapjául szolgálnak - elhatározta a gyűjtemény egyben tartását s közkinccsé tételét.

A város képviselőtestülete 212/93. számú Kt. határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a Győry-gyűjteményt, s számára megfelelő raktározási és kiállítási körülményeket biztosít. A szakmai felügyeletet a műtárgyegyüttes felett a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum látja el.

A Győry-gyűjtemény gazdag anyagából válogatva évenként új és új kiállításon kívánjuk bemutatni mindazt, ami a közös összefogás eredményeként megőrződött, s ami látogatóink számára örömet és élményt nyújthat.

Ahhoz, hogy Pápa város lakossága és az érdeklődő turisták megismerhessék a több mint 10.000 db-ból álló néprajzi anyagot, évenként cserélni kell a raktártér, illetve a kiállítótér anyagát. Egy-egy kiállítás tematikus feldolgozású. Így kerülhetett sor csak kerámia, csak kékzománc edények, csak hímzések, csak játékok bemutatására. Jelenleg egy komplex pápai ipartörténetet bemutató kiállítás látható,

align=left „Azok a híres pápai vásárok” címmel. A kiállított tárgyak döntő többségben pápai kézművesek munkái. A galéria fennállása óta több, alkalomra is szervezett rövid kiállítás került megrendezésre: pl. játékfesztiválokhoz kapcsolódóan baba- vagy játékkiállítás, de volt győzelem napi képzőművészeti kiállítás is a néprajzi tárgyak között.

A szakmai felügyeletet, leltározást, előírásszerű kezelést Pápa Város Önkormányzatának megbízásából a Gróf Eszterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum szakemberei végzik. A galéria működtetését, időszakonkénti kiállítások szervezését, marketing tevékenységét a Jókai Mór Művelődési Központ, mint önkormányzati intézmény látja el.
 • 

  Pápai látnivalók

  • Nagytemplom - Pápa

   Pápa
   Gróf Esterházy Károly egri püspök egyházi és művészeti szempontból is egyedülálló elképzeléseit váltotta valóra F...

  • Bencés Templom - Pálos Templom - Pápa

   Pápa
   A Fő utca és a város ékessége a gimnázium és a volt rendház (ma Városháza) között meghúzódó bencés templom. Az utc...

  • Református Ótemplom - Pápa


   A Fő utca 6. szám alatti ház udvarán álló pápai református ótemplom 1784 és 1941 között volt a pápai kálvinisták is...

  • Református templom - Pápa

   Pápa
   A Március 15. tér legszembeszökőbb épülete a reformátusok új temploma, az 1931-1934 közötti években készült az egykor...

  • Kálvária kápolna - Pápa

   Pápa
   A Kálvária kápolna a Fájdalmas Szűz tiszteletére épült, a Kálvária- hegy mellett, a XVIII. század végén. A legegyszer...

  • Kastélykápolna - Pápa

   Pápa
   A kápolna fő értéke a mennyezetfreskó, melyet Johann Ignaz Mildorfer, a bécsi akadémia tanára készített 1750 körül az ...

  • Ferences Templom - Pápa

   Pápa
   A Barátok templomának is nevezett Ferences templom kolostorral egészül ki. Assisi Szent Ferenc követőit a Gara- család tele...

  • Szent Anna Templom - Pápa

   Pápa
   Az Anna tér dombján áll a Szent Anna- kápolna. Tornyában helyezkedett el a városi tűzoltóság őrhelye. A téren temető v...

  • Zsinagóga - Pápa

   Pápa
   Az Izraelita zsinagóga hatalmas épülete 1846-ban épült. A zsidók legrégebbi temploma 1714-ből származó adat szerint a v...

  • Esterházy Kastély - Pápa

   Pápa
   A középkori vár alapjainak felhasználásával, Grossmann József tervei alapján kezdték el az Esterházy család kastélyán...

  • Evangélikus Templom - Pápa

   Pápa
   Az evangélikusok régi imaháza a mai Fő-téren (valószínűleg a Griff- szálloda helyén) állott 1703-1714 között. Vallás...

  • Esterházy kastélypark - Pápa

   Pápa
   Az Esterházy úton visszafele haladva sok szép villaépület látható. Az út vége az Esterházy kastély parkjába, a pápaia...

  • Kékfestő Múzeum - Pápa

   Pápa
   Kluge Károly 1783-ban Sárváron alapított kékfestőműhelyt, majd 1786-ban áttelepült Pápára. A XVIII. század végén ép...

  • Corvin Ház - Pápa

   Pápa
   A műemlékként is számon tartott lakóházat több alkalommal átépítették, így reneszánsz és rokokó jegyek láthatók r...

  • Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

   Pápa
   Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtő...

  • Somogyi József Galéria - Pápa

   Pápa
   Pápa Város Képviselő-testülete 1993. szeptember 4-én alapította a Somogyi József Galériát Pápa város Fő terének legs...

  • A. Tóth Sándor Galéria - Pápa

   Pápa
   A. Tóth Sándor az egykori Református Kollégium rajztanára, Pápa város festőművésze és bábművésze. Halála után lesz...

  • Pannonia Reformata Múzeum - Pápa

   Pápa
   Cím: 8500, Pápa Fő u. 6-8.
   Telefon: (89) 311-014
   Email: info@pannoniareformata.hu
   Nyitva tart...

  • Várkertfürdő - Pápa

   Pápa
   A fürdő a Külső-Várkertben helyezkedik el, a Petőfi Sándor Gimnázium és a Városi Sportcsarnok stílusát követve szerve...

  • Kenessey-Szondy ház - Pápa

   Pápa
   Nem kevésbé érdekes az építtetői után elkeresztelt Kenessey-Szondy ház (1739), amint ez a kőkeretes barokk kapu zárköv...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Pápa

  Pápa város Veszprém megyében, a Pápai kistérségben, Az egykor bővízű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síks...

Szállások Pápánés környékén