Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

látnivalók Pápán

Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtők, akik szinte az egész életüket ennek a szenvedélynek szentelték.

A ma már a város tulajdonában lévő gyűjtemény létrejötte Győry Endréné Abonyi Éva nyugalmazott pedagógus, valamint férje, Győry Endre és két gyermekük több évtizedes munkájának köszönhető.

Győry Endréné középiskolás korától kezdve különös érdeklődést tanúsított a múlt emlékei iránt. A pápai Ipari Leányiskola növendékeként kiváló tanárai, Nagy Lászlóné Hatházy Ilona és Kocsisné Pócza Irén néprajzos révén a népi hímzésekkel ismerkedett meg először. A gyűjtőmunkát 1957-ben a vidék kerámia-anyagának felkutatásával kezdték meg, amely mind földrajzilag, mind a tárgyi anyagban egyre bővült.

Dr. Mithay Sándor múzeumigazgató ösztönzésére és szakmai segítségével 1966-tól ez a gyűjtőmunka még szakszerűbbé és rendezettebbé vált. A kerámiákat a textíliák, majd egyéb tárgyi emlékek követték, s ma már a 12.395 darabból álló gyűjtemény a néprajzi tárgyakon kívül paraszti-polgári viseletegyütteseket, gyermekjátékokat és iparművészeti tárgyakat is felölel.

Külön értékes egységet képvisel az anyagban Kapossy Lúcián kiváló pápai tanár és helytörténész hagyatéka. Az egyre gyarapodó történeti és néprajzi gyűjteményt országos szakmai körökben is számon tartják, egyes darabjait publikációkban feldolgozták, kiállításokon bemutatták.

Pápa városa - felismerve a gyűjtemény jelentőségét, s fontosnak tartva azokat az értékeket, amelyek múltunk emlékeinek megőrzésében rejlenek, s amelyek egy polgárosult társadalom önismeretének, öntudatának alapjául szolgálnak - elhatározta a gyűjtemény egyben tartását s közkinccsé tételét.

A város képviselőtestülete 212/93. számú Kt. határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a Győry-gyűjteményt, s számára megfelelő raktározási és kiállítási körülményeket biztosít. A szakmai felügyeletet a műtárgyegyüttes felett a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum látja el.

A Győry-gyűjtemény gazdag anyagából válogatva évenként új és új kiállításon kívánjuk bemutatni mindazt, ami a közös összefogás eredményeként megőrződött, s ami látogatóink számára örömet és élményt nyújthat.

Ahhoz, hogy Pápa város lakossága és az érdeklődő turisták megismerhessék a több mint 10.000 db-ból álló néprajzi anyagot, évenként cserélni kell a raktártér, illetve a kiállítótér anyagát. Egy-egy kiállítás tematikus feldolgozású. Így kerülhetett sor csak kerámia, csak kékzománc edények, csak hímzések, csak játékok bemutatására. Jelenleg egy komplex pápai ipartörténetet bemutató kiállítás látható,

„Azok a híres pápai vásárok” címmel. A kiállított tárgyak döntő többségben pápai kézművesek munkái. A galéria fennállása óta több, alkalomra is szervezett rövid kiállítás került megrendezésre: pl. játékfesztiválokhoz kapcsolódóan baba- vagy játékkiállítás, de volt győzelem napi képzőművészeti kiállítás is a néprajzi tárgyak között.

A szakmai felügyeletet, leltározást, előírásszerű kezelést Pápa Város Önkormányzatának megbízásából a Gróf Eszterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum szakemberei végzik. A galéria működtetését, időszakonkénti kiállítások szervezését, marketing tevékenységét a Jókai Mór Művelődési Központ, mint önkormányzati intézmény látja el.
 • 

  Pápai látnivalók

  • Nagytemplom - Pápa

   Pápa
   Gróf Esterházy Károly egri püspök egyházi és művészeti szempontból is egyedülálló elképzeléseit váltotta valóra F...

  • Kékfestő Múzeum - Pápa

   Pápa
   Kluge Károly 1783-ban Sárváron alapított kékfestőműhelyt, majd 1786-ban áttelepült Pápára. A XVIII. század végén ép...

  • Esterházy-kastély - Pápa

   Pápa
   Tárlatvezetés
   Tárlatvezetéseinken látogatóink bepillantást nyerhetnek a barokk főúri élet hétköznapjaiba és...

  • Bencés Templom - Pálos Templom - Pápa

   Pápa
   A Fő utca és a város ékessége a gimnázium és a volt rendház (ma Városháza) között meghúzódó bencés templom. Az utc...

  • Zichy-ház - Pápa

   Pápa
   A Fő tér Kossuth Lajos utcai torkolatánál Pápa talán legkülönösebb házához érünk, széles kosáríves boltíve, mint ...

  • Református Ótemplom - Pápa


   A Fő utca 6. szám alatti ház udvarán álló pápai református ótemplom 1784 és 1941 között volt a pápai kálvinisták is...

  • Ferences Templom - Pápa

   Pápa
   A Barátok templomának is nevezett Ferences templom kolostorral egészül ki. Assisi Szent Ferenc követőit a Gara- család tele...

  • Esterházy kastélypark - Pápa

   Pápa
   Az Esterházy úton visszafele haladva sok szép villaépület látható. Az út vége az Esterházy kastély parkjába, a pápaia...

  • Kenessey-Szondy ház - Pápa

   Pápa
   Nem kevésbé érdekes az építtetői után elkeresztelt Kenessey-Szondy ház (1739), amint ez a kőkeretes barokk kapu zárköv...

  • Petőfi-ház - Pápa

   Pápa
   Az Ókollégium mellett álló földszintes kis ház volt Petőfi Sándor költő harmadik lakása Pápán. Petőfi pápai tartóz...

  • Szent József-kápolna - Pápa

   Pápa
   A pápai Szent József-kápolna és közösségi ház a város legfiatalabb temploma, 2005-ben szentelték fel. A háromszázötve...

  • Református templom - Pápa

   Pápa
   A Március 15. tér legszembeszökőbb épülete a reformátusok új temploma, az 1931-1934 közötti években készült az egykor...

  • Kálvária kápolna - Pápa

   Pápa
   A Kálvária kápolna a Fájdalmas Szűz tiszteletére épült, a Kálvária- hegy mellett, a XVIII. század végén. A legegyszer...

  • Szent Anna Templom - Pápa

   Pápa
   Az Anna tér dombján áll a Szent Anna- kápolna. Tornyában helyezkedett el a városi tűzoltóság őrhelye. A téren temető v...

  • Corvin Ház - Pápa

   Pápa
   A műemlékként is számon tartott lakóházat több alkalommal átépítették, így reneszánsz és rokokó jegyek láthatók r...

  • Hollósy Galéria - Győry Gyűjtemény - Pápa

   Pápa
   Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtő...

  • Várkertfürdő - Pápa

   Pápa
   A fürdő a Külső-Várkertben helyezkedik el, a Petőfi Sándor Gimnázium és a Városi Sportcsarnok stílusát követve szerve...

  • Türr István Gimnázium és Kollégium - Pápa

   Pápa
   A Türr István Gimnázium a Pápán található 6 középfokú intézmény egyike. A Veszprém megyei és az országos középisk...

  • Griff szálló - Pápa

   Pápa
   A Fő tér és a Fő utca sarkán álló épület nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta. A Griff sz...

  • Lábasház - Pápa

   Pápa
   A plébánia melletti keskeny utcába, a Ruszek közbe belépve, a mintegy 90 lépésnyi árkád vonja magára tekintetünket. <...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Pápa

  Pápa város Veszprém megyében, a Pápai kistérségben, Az egykor bővízű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síks...Pápai programok

Szállások Pápánés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu